Personal Tutelage adalah program penasihatan akademik bagi membimbing pelajar secara bersasar bagi memacu kecemerlangan akademik. Inisiatif ini juga memberi penekanan baharu (new emphasis) kepada peranan staf akademik USIM untuk bersedia menjadi seorang pendidik yang bukan sahaja mengajar dalam bidang pengkhususan mereka tetapi mampu menjadi Qudwah Hasanah (role model) kepada pelajar.

MUAT TURUN MODUL