Pejabat Pengarah

PROF. DR. MOHD FADZILLAH BIN ABDUL RAZAK
PROF. DR. MOHD FADZILLAH BIN ABDUL RAZAK Pengarah
mohdfadzillah@usim.edu.my
EZA ZAHANIM BINTI AG HAMAT
EZA ZAHANIM BINTI AG HAMAT Menjalankan tugas setiausaha
ezazahanim@usim.edu.my
06-798 8703

Bahagian Dasar dan Integrasi Ilmu Naqli & Aqli

 PROF. MADYA DR. NAJWA HAYAATI BINTI MOHD ALWI
PROF. MADYA DR. NAJWA HAYAATI BINTI MOHD ALWI Timbalan Pengarah
najwa@usim.edu.my
MU'AZZ BIN SAHARI
MU'AZZ BIN SAHARIPenolong Pendafatar
muazz@usim.edu.my
06-798 8703
EZA ZAHANIM BINTI AG HAMAT
EZA ZAHANIM BINTI AG HAMAT Pembantu Tadbir
ezazahanim@usim.edu.my
06-798 8703
 • Pembangunan dan pelaksanaan dasar dan SOP bagi P&P (kurikulum, P&P, penilaian) dan INAQ
  • Template
  • Fail pengajaran
 • Perantara di antara USIM & KPT berkaitan dasar P&P oleh KPT
  • Menghadiri taklimat KPT
 • Ahli MAGNETIC
 • Pembudayaan dasar-dasar KPT di USIM (Cth: 2u2i, SULAM, HIEPs, Micro Credential)
  • Kursus / ceramah / modul/ risalahPembudayaan INAQ di USIM
 • Kursus / ceramah INAQ/ modul/ risalah
 • Pemantauan dan pelaksanaan status INAQ dalam program akademik
 • Penerbitan dasar P&P / INAQ USIM
 • Pengurusan Dasar P&P

Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Pemantauan OBE

PROF. MADYA DR. RAMIAIDA BINTI DARMI
PROF. MADYA DR. RAMIAIDA BINTI DARMI Timbalan Pengarah
ramiaida@usim.edu.my
MUHAMMAD RAHMAT BIN ABDULLAH
MUHAMMAD RAHMAT BIN ABDULLAH Timbalan Pendaftar
rahmat@usim.edu.my
06-798 8703
SARINA BINTI MD JAAFAR
SARINA BINTI MD JAAFAR Pembantu Tadbir
sarinamdjaafar@usim.edu.my
+606-798 8703
 • Pelaksanaan dan pemantauan Tutelage
 • Pembangunan dan semakan program akademik
  • Pembangunan program baru
  • Semakan kurikulum (mode penawaran, perubahan standard, penilaian program, JBL)
  • Penawaran kursus baharu
  • Semakan kursus sedia ada
  • Program Kerjasama (Francais, Dual Degree, Double Degree, Joint Degree, Offshore)
  • Pembangunan framework kurikulum USIM (citra USIM)
 • Pembangunan professional akademik (murabbi)
 • Pengurusan latihan dan sistem myTRAMS
 • Ahli penyelaras program akademik UA
 • Pengurusan sistem OBE dalam talian

Bahagian Inovasi & ePembelajaran

PROF. MADYA DR. MOHAMMAD NAJIB BIN JAFFAR
PROF. MADYA DR. MOHAMMAD NAJIB BIN JAFFAR Penyelaras
najib@usim.edu.my
MOHD FIRDAUS BIN AMRAN
MOHD FIRDAUS BIN AMRAN Pegawai Teknologi Maklumat SDEC
firdaus.amran@usim.edu.my
06-798 6066
 • Pembangunan dan pengurusan inovasi ePembelajaran
  • Game based education
  • PTG
  • ODL
 • Ahli MEIPTA
 • Penganjuran Kernival ePembelajaran
 • Pemantauan pelaksanaan ePembelajaran
 • Mesyuarat ePembelajaran USIM
 • AAN dan AKRI
  • Pencarian calon
  • Grooming calon
  • Penganjuran bengkel
  • Pembangunan bakat akademik