Pejabat Pengarah

PROF. MADYA DR. SITI SALHAH BINTI OTHMAN
PROF. MADYA DR. SITI SALHAH BINTI OTHMAN Pengarah
salhah@usim.edu.my
06-7985094
EZA ZAHANIM BINTI AG HAMAT
EZA ZAHANIM BINTI AG HAMAT Menjalankan tugas setiausaha
ezazahanim@usim.edu.my
06-7985098

Bahagian Dasar dan Integrasi Ilmu Naqli & Aqli

 PROF. MADYA DR. NAJWA HAYAATI BINTI MOHD ALWI
PROF. MADYA DR. NAJWA HAYAATI BINTI MOHD ALWI Timbalan Pengarah
najwa@usim.edu.my
06-7985096
MU'AZZ BIN SAHARI
MU'AZZ BIN SAHARIPenolong Pendaftar
muazz@usim.edu.my
06-7985093
EZA ZAHANIM BINTI AG HAMAT
EZA ZAHANIM BINTI AG HAMAT Pembantu Tadbir
ezazahanim@usim.edu.my
06-7985098
 • Pembangunan, pembudayaan dan pemantauan pelaksanaan dasar/ garis panduan/ prosedur operasi standard berkaitan pengajaran dan pembelajaran serta integrasi ilmu Naqli dan Aqli (INAQ).
 • Perantara di antara USIM dam Kementerian Pendidikan Tinggi berkaitan dasar pengajaran dan pembelajaran. 
 • Pengurusan latihan dan sistem myTRAMS
 • Pengurusan kursus Metodologi Penyelidikan (cuti belajar)
 • Pengurusan modul kursus asas PdP.
 • Pengurusan Anugerah Khas Kluster Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa). 
 • Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan
 • Keahlian MAGNETIC

Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Pemantauan OBE

PROF. MADYA DR. RAMIAIDA BINTI DARMI
PROF. MADYA DR. RAMIAIDA BINTI DARMI Timbalan Pengarah
ramiaida@usim.edu.my
06-7985095
MUHAMMAD RAHMAT BIN ABDULLAH
MUHAMMAD RAHMAT BIN ABDULLAH Timbalan Pendaftar
rahmat@usim.edu.my
06-7985092
SARINA BINTI MD JAAFAR
SARINA BINTI MD JAAFAR Pembantu Tadbir
sarinamdjaafar@usim.edu.my
06-7985099
 • Pembangunan, pengurusan dan semakan kurikulum program akademik USIM
 • Pengurusan pelaksanaan Outcome-Based Education (OBE).
 • Pengurusan sistem Outcome-Based Education dalam talian.
 • Pengurusan dan penyelarasan pelaksanaan Personal Tutelage.
 • Pengurusan pelaksanaan kursus SCALE.
 • Pengurusan Kualiti ISO (PPT)
 • Keurusetiaan Jawatankuasa Kurikulum USIM.
 • Keurusetiaan Mesyuarat Saringan Awal USIM.
 • Keahlian Penyelaras Program Akademik Universiti Awam

Bahagian Inovasi & ePembelajaran

DR. MOHD HAFIZ BIN ABU HASSAN
DR. MOHD HAFIZ BIN ABU HASSAN Timbalan Pengarah
mhafiz.a.h@usim.edu.my
06-798 5097
WAN AINOR RAHMAH BINTI ABD AZIZ
WAN AINOR RAHMAH BINTI ABD AZIZ Penolong Pendaftar Kanan
ainoraa@usim.edu.my
06-798 5091
SARINA BINTI MD JAAFAR
SARINA BINTI MD JAAFAR Pembantu Tadbir
sarinamdjaafar@usim.edu.my
06-7985099
 • Pembangunan, pengurusan, dan pembudayaan inovasi pengajaran dan pembelajaran.
 • Pengurusan pelaksanaan e-gamifikasi.
 • Pengurusan pelaksanaan Pembelajaran Teradun Sokongan dan Pembelajaran Teradun Gantian. 
 • Pengurusan kursus Micro-Credential
 • Pengurusan kursus Massive Open Online Course (MOOC).
 • Pengurusan bakat dan pencalonan Anugerah AKRI dan Anugerah Akademik Negara (AAN)
 • Keurusetiaan Jawatankuasa e-Pembelajaran USIM.
 • Keahlian MEIPTA.